نکات مهم در خصوص انکودر موتورهای گیرلس
- انکودر بایستی از نظر الکتریکی از پوسته موتور و شفت موتور ایزوله و مجزا باشند.
- روکش کابل تنها در محل های اتصال (در ترمینالها) باید برداشته شود.
- هرگز پین های انکودر را با دست لمس نکنید. تخلیه الکترواستاتیکی ممکن است به انکودر آسیب برساند.
- قبل از لمس بدنه فلزی انکودر، با لمس یکی از قطعاتی که اتصال به زمین دارد، الکتریسته ساکن بدن خود را تخلیه کنید تا هر گونه احتمال آسیب به انکودر در اثر تخلیه الکترواستاتیکی از بین برود.
- کابل انکودر باید شیلددار باشد. توصیه اکید می شود همواره از کابلی که از سوی سازنده در اختیار شما قرار می گیرد استفاده کنید.
- بمنظور حفظ ثبات و جلوگیری از ایجاد نویز و خلل در کارکرد انکودر و ارسال پالس  به درایو (Inverter) بایستی مسیر عبور کابل انکودر،  کاملاً مجزّا و حداقل با فاصله 30 سانتی از کابل قدرت و سایر سیمهای حاوی ولتاژ بالاتر از ولتاژ انکودر انتخاب و کابل کشی گردد.
- سیمهای انکودر را دقیقاً طبق نقشه و بر اساس راهنمای سوکت های آن به درایو (Inverter)  سربندی کنید؛ در صورت سربندی غیر اصولی، علاوه بر اینکه در پروسه ی شناساندن موتور به درایو با مشکل مواجه می شوید؛ (اصطلاحاً موتور تیون (Tune) نمیشود)؛ ممکن است آسیبهای متعددی بر انکودر وارد شود.


برو بالا