تفاوت موتور های گیرلس و گیربکس دار!


موتور گیرلس
Gearless Electro _ motor
راندمان موتور گیرلس بدلیل نبود گیربکس و نبود قطعات مکانیکی  و درگیر بیش از 70 درصد است و در برخی مواقع تا 100 درصد
بدلیل عدم وجود گیربکس احتیاج به روغن کاری ندارد.
موتور داغ نمیکند، بنابر این میتوان اطمینان داشت آسانسور حتی در شرایط ترافیکی خیلی زیاد جهت خنک شدن موتور متوقف نمیشود.
دور موتور گیرلس کمتر از 250 دور در دقیقه است، بنابراین صدای کمتری تولید میکند.
جریان استارت موتور حدودا برابر جریان نامی موتور است.
با توجه به حجم پایین و ابعاد کوچک موتور گیرلس  میتوان آسانسور را حتی به صورت بدون موتور خانه نصب نمود ( MRL)
موتور گیرلس نسبت به موتور گیربکسِ همتوان سبکتر میباشد.
گیربکس وجود ندارد.موتور گیربکس دار
Geared Electro _ motor
راندمان موتور گیربکس دار بین 50 الی 60 درصد است
قطعات درگیر مکانیکی گیربکس بایستی همواره روغنکاری شوند و همیشه بایستی مقدار و کیفیت روغن موجود کنترل شود
موتور داغ میکند، در صورت استفاده بیش از حد سنسور حرارتی داخل موتور عمل کرده آسانسور را از حرکت باز میدارد.
دور تند موتور گیربکس دار در اکثر مواقع بیش از 1300 دور در دقیقه است، بنابر این صدای بیشتر تولید میکند.
جریان استارت موتور در اکثر مواقع بیش از 2 برابر جریان نامی است
بعلت حجم بالا و ابعاد بزرگ موتور گیربکس دار می بایست حتما موتورخانه تعبیه شود.
موتور گیربکس نسبت به موتور گیرلسِ همتوان سنگین تر میباشد.
گیربکس وجود دارد.
برو بالا